Pressmeddelanden

Kommentar till Per Bolunds uttalande i Morgonekot om att amorteringskravet ska börja gälla den 1 juni