Pressmeddelanden

Johan Torgeby ny ordförande för Bankföreningens styrelse

Johan Torgeby, vd och koncernchef för SEB, har valts till ny ordförande för Svenska Bankföreningens styrelse. Han efterträder Birgitte Bonnesen, tidigare vd och koncernchef för Swedbank. Samtidigt har Carina Åkerström, vd och koncernchef för Handelsbanken valts till ny vice ordförande.

– En väl fungerande banksektor är viktig för Sveriges ekonomi, företagande och tillväxtmöjligheter. Finanssektorn har dessutom en nyckelroll i att stödja omställningen till ett hållbart samhälle. I dessa tider, när förtroendet för vår bransch prövas, kommer Bankföreningen bli en ännu mer aktiv röst för att diskutera de utmaningar vi står inför och den samhällsnytta som bankerna bidrar till, kommenterar Johan Torgeby utnämningen.

Bankföreningens styrelse har nu följande sammansättning:
Ordförande: Johan Torgeby, SEB
Vice ordförande: Carina Åkerström, Handelsbanken
Anders Karlsson, Swedbank
Martin A Persson, Nordea
Berit Behring, Danske Bank
Sven Eggefalk, Länsförsäkringar Bank
Johanna Cerwall, Skandiabanken
Jan Olsson, Deutsche Bank
Hans Lindberg, Svenska Bankföreningen

Bankföreningen företräder 31 banker i Sverige. Vi arbetar för väl fungerande och konkurrensneutrala regelverk som långsiktigt stärker bankerna och svensk ekonomi. Vi arbetar också för en effektiv fungerande infrastruktur för betalningar, med speciellt fokus på innovation och digitalisering. Bankföreningen och dess medlemsbanker har även ett stort gemensamt ansvar att bidra till att öka allmänhetens förtroende för det svenska banksystemet. Bankföreningen är medlem i den Europeiska Bankföreningen och ingår i dess styrelse och exekutiva organ.