Pressmeddelanden

"Inga tecken på bristande konkurrens i den svenska banksektorn"

På ett lunchseminarium som Svenska Bankföreningen arrangerade den 11 september presenterade analysföretaget Copenhagen Economics en ny omfattande rapport om konkurrenssituationen på bankmarknaden i Sverige. I rapporten har de särskilt analyserat digitaliseringens effekter på konkurrensen.

– Digitaliseringen och ny lagstiftning gör det möjligt för olika aktörer att konkurrera om alla delar i bankernas värdekedja, så kallad ”open banking”. Gränsdragningen mellan bankerna och andra finansiella företag luckras alltså upp, vilket ökar konkurrensen än mer, säger Hans Lindberg, vd på Svenska Bankföreningen.

I Copenhagen Economics rapport framgår också att:

  • Bankmarknaden inte är en mer koncentrerad än i andra länder, det är god konkurrens mellan många olika aktörer.
  • Räntorna till både hushåll och företag är bland de lägsta i Europa. En internationell jämförelse visar att svenska banker förser företag och hushåll med billig finansiering.
  • Svenska banker gör inga övervinster – de är ungefär lika lönsamma som andra jämförbara svenska bolag.

Rapporten visar även att digitaliseringen har förenklat för kunderna att ha flera banker, vilket gjort bankmarknaden mer konkurrensutsatt. Svenska bankkunder har fler olika leverantörer av finansiella tjänster än i de flesta andra EU-länder och konkurrensen mellan dem är hög – varannan svensk har bytt leverantör av en eller flera finansiella tjänster under de senaste åren. Det är en högre andel än i de flesta EU-länder och klart över EU-genomsnittet (29 procent).

Kundrörligheten på bankmarknaden har bland annat gynnats av att kostnaderna för att byta bank i Sverige är låga - till skillnad från i många andra länder. Det är exempelvis kostnadsfritt för svenska kunder att byta bank. Dessutom har det administrativa krånglet med att byta bank minskat tack vare digitaliseringen.

För ytterligare information:
Lena Barkman, kommunikationschef, Svenska Bankföreningen, 070-258 22 10