Pressmeddelanden

Inför målvaktsregister för att minska bedrägerier och penningtvätt

För att förhindra att fler människor utsätts för bedrägerier måste effektiviteten i brottsbekämpningen höjas. Svenska Bankföreningen ser starka behov av att det sker förändringar i lagstiftningen och att andra nödvändiga åtgärder vidtas omgående. Bankföreningen skickar idag in ytterligare en framställan till regeringen där vi hemställer om att det införs ett register över penningmålvakter.

En penningmålvakt är en person som tvättar pengar genom att upplåta sitt konto och hjälper till att flytta, ta ut eller föra över pengar som kommer från brottslig verksamhet, till exempel bedrägerier. Ofta är det unga människor som rekryteras som målvakter, vilket kan vara en ingång till grövre kriminalitet.

Vid den senaste telefonbedrägerivågen år 2018–2019 identifierade polisen tiotusentals målvakter från 15 aktiva brottskluster, verksamma i Sverige.

- Det stora antalet målvakter kräver ett fungerande flöde av information mellan bankerna och Polismyndigheten för en förebyggande effekt, säger Hans Lindberg, vd i Bankföreningen.

Bankföreningen föreslår att ett målvaktsregister bör hållas av Polismyndigheten och att bankerna ska kunna ansluta sig till registret.  Registret bör innehålla uppgifter om mål­­vakters namn, personnummer eller andra uppgifter för iden­ti­fiering, konto­nummer samt det tillväga­gångs­sätt som målvakten använt.

Ett målvaktsregister skulle ge bankerna tillgång till de uppgifter som behövs för att effektivare kunna riskbedöma sina kunder och bättre kunna övervaka de trans­ak­tioner som sker i banken

- Det handlar främst om att stärka konsumentskyddet så att bankkunderna inte riskerar att utsättas för bedrägerier och att bankerna inte utnyttjas för penningtvätt. Om bedrägerier förebyggs och förhindras försvinner också en av de viktigaste inkomstkällorna för den organiserade brottsligheten i Sverige, säger Hans Lindberg.


För mer information kontakta:
Lena Barkman, kommunikationschef, 070-258 22 10