Pressmeddelanden

Inför ett statligt bostadsrättsregister

Regeringen bör ta initiativ till att inrätta ett statligt bostadsrättsregister med information om pantsättning. Ett första steg skulle vara att ge Lantmäteriet i uppdrag att ta fram förslag till hur ett sådant register kan utformas. Det skriver Bankföreningen i en framställning till finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund.

Utlåningen till bostadsrätter har mer än tiofaldigats under 2000-talet och är nu nära 1 100 miljarder kronor. Avsaknaden av ett statligt bostadsrättsregister med information om pantsättning gör att bostads­rättsägare utsätts för onödiga risker och kan få betala högre bolåneräntor. Dessutom krävs ett centralt register för att bolåneprocessen ska kunna digitaliseras fullt ut.

I Sverige finns sedan länge ett väl fungerande statligt register med pantbrev för alla småhus. Bankföreningen anser att ett liknande register bör finnas även för bostadsrätter. Där saknas idag ett register och de enskilda bostadsrättsföreningarna ansvarar för att hålla ordning på hur lägenheterna pantsätts. Det kan ske på olika sätt i olika föreningar men det yttersta ansvaret ligger alltid på föreningens styrelse, vilket kan vara både sårbart och ineffektivt.

Även flera andra tunga myndigheter och organisationer, såsom Lantmäteriet, Riksbanken och mäklarorganisationerna, har argumenterat för ett centralt register för bostadsrätter.

 

För ytterligare information:
Lena Barkman, kommunikationschef, Svenska Bankföreningen, 070-258 22 10