Pressmeddelanden

Försvåra manipulering av telefonnummer

Telefonbedrägerierna ökar i allt snabbare takt och det bör det ligga i allas intresse att bryta denna negativa utveckling. Svenska Bankföreningen ser starka behov av att förändringar i lagstiftningen och att andra nödvändiga åtgärder vidtas omgående.

För att minska antalet telefonbedrägerier föreslår Bankföreningen i en framställan till Justitiedepartementet och Finansdepartementet att det tas fram reglering i syfte att motverka och försvåra manipulering av mobil- och telefonnummer, så kallad spoofing.

I sin hemställan skriver Bankföreningen att regleringen bör rikta sig till teleoperatörer verksamma i Sverige.

- Att försvåra spoofing av telefonnummer och sms är en effektiv metod som begränsar bedragarnas möjligheter att agera mot nya bedrägerioffer. En reglering mot spoofing som riktar sig till de svenska telefonoperatörerna skulle avsevärt störa bedragarnas verksamhet, säger Bankföreningens vd Hans Lindberg.

För mer information:
Lena Barkman, kommunikationschef, Svenska Bankföreningen, 070-258 22 10