Pressmeddelanden

Förslag på lagändringar i kampen mot penningtvätt

Svenska Bankföreningen skickade idag in en framställning till regeringen med konkreta lagändringar som gör det möjligt för Polismyndigheten och Säkerhetspolisen samt banker att inhämta, behandla och dela relevant information emellan sig. Bankföreningen föreslår också att banker ska kunna utbyta information med andra finansiella företag som omfattas av penningtvättslagen.

Arbetet mot penningtvätt är en viktig samhällsfråga. Ett effektivt informationsutbyte och samarbete mellan banker och myndigheter är en förutsättning när det gäller bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

- Det krävs helt nya grepp vad gäller samarbete och möjlighet att byta information mellan banker och myndigheter. Lagstiftningen behöver ändras skyndsamt, säger Bankföreningens vd Hans Lindberg.

Bankföreningen lämnade i början av april i år över en framställning till finansmarknadsminister Per Bolund med förslag om informationsdelning. Regeringen aviserade därefter i september om att man avser att tillsätta en utredning om bland annat informationsutbyte i arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Bankföreningens framställning, som skickas in idag, innehåller flera konkreta förslag till lagändringar som den kommande utredningen har att arbeta utifrån.

För mer information:
Lena Barkman, kommunikationschef, Svenska Bankföreningen, 070-258 22 10