Pressmeddelanden

Carina Åkerström ny ordförande för Bankföreningen

Carina Åkerström, vd och koncernchef för Handelsbanken, har valts till ny ordförande för Svenska Bankföreningens styrelse. Hon efterträder Johan Torgeby, vd och koncernchef för SEB. Samtidigt har Jens Henriksson, vd och koncernchef för Swedbank valts till ny vice ordförande.

– En väl fungerande banksektor har stor betydelse för samhällsekonomin, näringslivet och för enskilda människors vardagsekonomi. Finanssektorn har dessutom en nyckelroll för att skapa ekonomiska drivkrafter som verkar för en hållbar omställning. Bankföreningen är ett viktigt bankgemensamt forum för att säkerställa en god tillväxt till förmån för både hushåll och företag, kommenterar Carina Åkerström utnämningen.


Bankföreningens styrelse har nu följande sammansättning:
Ordförande: Carina Åkerström, Handelsbanken
Vice ordförande: Jens Henriksson, Swedbank
Johan Torgeby, SEB
Martin Persson, Nordea
Johanna Norberg, Danske Bank
Sven Eggefalk, Länsförsäkringar Bank
Johanna Cerwall, Skandiabanken
Marie Halling, ICA Banken
Jan Olsson, Deutsche Bank
Hans Lindberg, Svenska Bankföreningen


Bankföreningen företräder 31 banker i Sverige. Vi arbetar för väl fungerande och konkurrensneutrala regelverk som långsiktigt stärker bankerna och svensk ekonomi. Vi arbetar också för en effektiv fungerande infrastruktur för betalningar, med speciellt fokus på innovation och digitalisering. Bankföreningen och dess medlemsbanker har även ett stort gemensamt ansvar att bidra till att öka allmänhetens förtroende för det svenska banksystemet. Bankföreningen är medlem i den Europeiska Bankföreningen och ingår i dess styrelse och exekutiva organ.

För mer information kontakta:
Lena Barkman, kommunikationschef, Svenska Bankföreningen, 070-258 22 10