Pressmeddelanden

Birgitte Bonnesen ny ordförande i Svenska Bankföreningen

Birgitte Bonnesen, vd och koncernchef i Swedbank, har valts till ny ordförande i Svenska Bankföreningens styrelse. Hon efterträder Annika Falkengren, vd och koncernchef i SEB. Samtidigt har Anders Bouvin, vd och koncernchef i Handelsbanken valts till vice ordförande.

- Det är ett viktigt uppdrag att ta över ordföranderollen i Bankföreningen efter Annika Falkengren som betytt mycket för utvecklingen av vår bransch. Vi lever i en föränderlig tid där bankerna spelar en viktig roll i att säkerställa en god tillväxt till förmån för både hushåll och företag. I det avseendet kommer frågor om öppenhet, teknikutveckling, konsumentskydd och förtroende fortsatt att vara centrala för vår branschs utveckling, säger Birgitte Bonnesen.

Svenska Bankföreningen har idag 29 medlemsbanker. Den viktigaste uppgiften är att skapa bra förutsättningar för banker i Sverige så att de kan erbjuda attraktiva och konkurrenskraftiga finansiella produkter och tjänster till hushåll och företag. Detta är grundläggande för tillväxten och välfärden i Sverige. Svenska Bankföreningen är medlem i den Europeiska Bankföreningen och ingår i dess styrelse och exekutiva organ.

Bankföreningens styrelse har följande sammansättning:
Ordförande: Birgitte Bonnesen, Swedbank
Vice ordförande: Anders Bouvin, Handelsbanken
Casper von Koskull, Nordea
Johan Torgeby, SEB
Ann Krumlinde, Danske Bank
Rikard Josefson, Länsförsäkringar Bank Jan Olsson, Deutsche Bank
Hans Lindberg, Svenska Bankföreningen

Ytterligare information:
Lena Barkman, kommunikationschef, Bankföreningen, 070-258 22 10