Pressmeddelanden

Begränsa tillgången till personuppgifter på söktjänster

Bedrägerier är ett stort samhällsproblem och för att kunna bekämpa brottsligheten behövs flera åtgärder. En är att begränsa tillgången till personuppgifter på webbaserade söktjänster. Svenska Bankföreningen skickade idag in en framställan till regeringen där vi vill att dessa söktjänster ska omfattas av dataskyddet fullt ut.

Flera svenska webbplatser med ett frivilligt utgivningsbevis behandlar stora mängder uppgifter om privatpersoner genom att samla in och publicera dessa på internet. Webbaserade söktjänster, som exempelvis Mrkoll, Merinfo och Ratsit, tillhandahåller omfattande information om enskilda personer. De lättillgängliga personuppgifterna ger bedragare möjlighet att identifiera och kartlägga personer och målgrupper, till exempel ensamstående äldre med god ekonomi.

- Att förhindra att personuppgifter utnyttjas för brottsliga syften är en viktig pusselbit i arbetet med att bekämpa bedrägerier. Vi hoppas därför att regeringen skyndsamt tillsätter en utredning, alternativt ger utredningen Några frågor om grundläggande fri- och rättigheter ett tilläggsuppdrag för att se över lagstiftningen på detta område, säger Hans Lindberg, vd på Bankföreningen. 

Syftet är att utreda om det är möjligt att ändra dataskyddslagen så att dataskyddsförordningen kan tillämpas för webbaserade söktjänster med frivilligt utgivningsbevis.

- En sådan ändring skulle stärka skyddet för den personliga integriteten. Privatpersoner skulle få bättre kontroll över hur deras personuppgifter används, och risken för att bli föremål för bedrägerier och annan ekonomisk brottslighet skulle minska, säger Hans Lindberg. 


För mer information:
Lena Barkman, kommunikationschef Svenska Bankföreningen, 070-258 22 10