Pressmeddelanden

Bankinitiativet Hållbar byggbransch införs

Inom kort startar Hållbar byggbransch som förväntas bidra till sund konkurrens och motverka missförhållanden i byggbranschen. Bankerna inför nu särskilda villkor för kreditgivning vid finansiering av byggverksamhet. De särskilda villkoren tillämpas från och med 27 november på nya krediter som offereras.

Danske Bank, Nordea, SBAB, SEB samt Swedbank och Sparbankerna - inför bankgemensamma särskilda villkor för att ytterligare standardisera bankernas krav. Villkoren har utvecklats i nära samarbete med branschorganisationer i bygg- och fastighetssektorn.

Samtidigt implementerar Handelsbanken egna särskilda villkor inom ramen för samarbetets riktlinjer. Andra banker och kreditinstitut är välkomna att ansluta sig till samarbetet och de bankgemensamma särskilda villkoren som branschen och bankerna står bakom.

För att komma till rätta med de problem som finns i byggbranschen krävs riktade insatser från myndighetshåll och samarbete över branschgränser. Missförhållandena drabbar seriösa aktörer, konsumenter och samhället i stort genom snedvriden konkurrens, uteblivna skatteintäkter och bristfälliga arbetsförhållanden.

– Nu tar bankerna, i samarbete med fastighets- och byggbranschen, ett tydligt steg för att förhindra att pengar som ska finansiera nybyggnationer och renoveringsprojekt hamnar i fel fickor. Vi gör det genom att ställa ytterligare krav på kontroll av entreprenörsleden i samband med att finansiering offereras, säger Roger Germer, verksamhetsledare för Hållbar byggbransch.

Kraven förtydligar att beställare och byggbolag måste ha bättre kontroll över vilka entreprenörer som används i byggverksamheten. Bland annat måste alla kontrakterade entreprenörer inneha F-skattsedel och inte ha obetalda skatteskulder. Fysisk närvaro på byggarbetsplatser ska också dokumenteras med hjälp av elektroniska personalliggare.

– Byggföretagen har nolltolerans mot alla former av medvetet fusk. Våra medlemmar accepterar inte företag vars enda affärsidé är att runda lagar och regler. Därför ser vi positivt på bankernas initiativ till en sundare konkurrens i byggbranschen, säger Catharina Elmsäter-Svärd, VD Byggföretagen.

Många företag i byggbranschen har redan idag kontrollsystem och för att fler företag ska hinna införa kontrollsystem tillämpas en implementeringsperiod till och med 1 november 2024.

– Målet är att alla aktörer tar ansvar för att skapa en sund bransch, fri från kriminalitet och fusk. Byggherrarna har intresse av att samarbetet stärks med bankerna och byggbranschen kring dessa utmaningar. Bankinitiativet kommer att bidra till ökad transparens vilket vi välkomnar, säger Tommy Lenberg, VD Byggherrarna.

Hållbar byggbransch drivs genom Bankinfrastruktur i Sverige AB, ett helägt dotterbolag till Svenska Bankföreningen. Initiativet grundades av Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SBAB, SEB samt Swedbank och Sparbankerna. Fler banker och kreditinstitut är välkomna att ansluta sig.

Mer information
Lena Barkman, kommunikationschef, Svenska Bankföreningen, 070-258 22 10
Roger H Germer, verksamhetsledare, Hållbar Byggbransch, Bankinstratruktur, roger.hg@bankinfrastruktur.se

Webbsida: Bankinfrastruktur | Hållbar byggbransch