Pressmeddelanden

Bankgemensamt initiativ för att förhindra telefonbedrägerier

Telefonbedrägerier är ett växande samhällsproblem som drabbar många, framför allt äldre. Sveriges banker och Svenska Bankföreningen har gått samman i en gemensam informationskampanj – Svårlurad! – för att förhindra att fler blir utsatta. Syftet är att öka uppmärksamheten och sprida kunskap om hur man ska agera om en bedragare ringer.

Bedrägerier där kriminella använder social manipulation, som till exempel telefonbedrägerier, för att lura till sig pengar har blivit ett allvarligt samhällsproblem. Bakom brotten står ofta organiserade kriminella nätverk.

- Med det här bankgemensamma initiativet vill vi uppmärksamma problemet och komma med konkreta tips och råd om hur man själv kan skydda sig och sina närstående, säger Hans Lindberg, vd på Svenska Bankföreningen.

Informations- och påverkanskampanjen Svårlurad! når ut brett i hela Sverige och fokuserar på telefonbedrägerier. Målet är att så många som möjligt ska bli svårlurade. Kampanjen kommer att synas i TV, digitalt och i sociala kanaler från och med nästa vecka. Det finns även en informationssida, svårlurad.se, med råd och tips. Denna vecka skickar ett flertal banker ut informationsmaterial till sina kunder och uppmärksammar kampanjen i digitala medier med mera.

- Det allra viktigaste budskapet i kampanjen är att din bank inte ringer och ber dig lämna ut personliga uppgifter eller logga in med ditt BankID eller säkerhetsdosa. Lägg på luren om du är det minsta osäker. Kontakta omgående din bank om du har eller misstänker att du blivit utsatt för ett bedrägeri, säger Hans Lindberg.

Bli svårlurad – i korthet

  • Lägg på om samtalet känns obekvämt, stressande eller konstigt.
  • Logga inte in med din e-legitimation (exempelvis BankID) eller säkerhetsdosa på någon annans uppmaning.
  • Banken ringer inte för att be dig logga in eller lämna ut personliga uppgifter och koder.


Mer information finns på:
 www.svårlurad.se

Har du frågor kontakta:
Lena Barkman, kommunikationschef på Svenska Bankföreningen, 070-258 22 10