Pressmeddelanden

Bankföreningen välkomnar regeringens besked om resolutionsavgiften

Regeringen presenterade i dag en lagrådsremiss om avgiften till resolutionsreserven. Det förslag som hade skickats ut på remiss och som mötte bred kritik från tunga remissinstanser genomförs inte. Bankföreningen välkomnar att regeringen inte går vidare med det ursprungliga förslaget, som hade snedvridit konkurrensen kraftigt och sannolikt hade stridit mot EU:s statsstödsregler.

– Det är bra att regeringen har lyssnat på den breda remisskritiken och väljer att inte göra avgiften permanent, säger Hans Lindberg, vd på Svenska Bankföreningen.

Svenska banker är bland de mest välkapitaliserade i Europa med en redan i utgångsläget betydligt högre resolutionsavgift och högre målnivå för resolutionsreserven än andra EU-länder. För att undvika konkurrenssnedvridning är det viktigt att inte avvika för kraftigt från motsvarande finansieringsarrangemang i Bankunionen och i andra EU-länder.

Det tidigare föreslagna systemet med kraftigt höjd och permanent avgift till resolutionsreserven hade sannolikt stridit mot EU:s statsstödsregler eftersom det hade skapat en betydande konkurrensfördel för utländska bankfilialer som verkar på den svenska marknaden utan att betala den höga svenska resolutionsavgiften.

 

För mer information:
Lena Barkman, kommunikationschef, Svenska Bankföreningen, 070-258 22 10