Pressmeddelanden

Bankföreningen blir ny partnerorganisation till Institutet mot Mutor

Svenska Bankföreningen utökar nu sitt stöd till Institutet mot Mutor (IMM) och blir partnerorganisation. Därmed kommer Bankföreningen att ingå i IMM:s styrelse och representeras av Åsa Arffman, chefsjurist på Bankföreningen.

– Institutet mot Mutor bedriver ett viktigt arbete med att sprida information och kunskap för att bekämpa korruption i samhället. Vi verkar i en förtroendebransch och bankerna spelar en viktig roll i arbetet med att främja god affärsetik för att motverka korruption och andra oegentligheter som penningtvätt och bedrägerier, säger Åsa Arffman.

Institutet mot Mutor (IMM) är en ideell näringslivsorganisation som verkar för en god sed för beslutspåverkan både inom näringslivet och samhället i övrigt. IMM arbetar för att motverka mutor och andra otillbörliga förmåner som används för att påverka beslut. IMM:s huvudmän är Stockholms Handelskammare, Sveriges Kommuner och Landsting och Svenskt Näringsliv. Förutom Svenska Bankföreningen är Svensk Handel, Läkemedelsföreningen och Sveriges Byggindustrier partnerorganisationer till IMM.

– Inträdet av Svenska Bankföreningen som partnerorganisation är ett mycket positivt tillskott till IMM. Genom inträdet markerar Bankföreningen sitt tydliga ställningstagande i korruptionsfrågan samtidigt som det ytterligare stärker IMM:s arbete med att stötta och proaktivt verka för ett korruptionsfritt samhälle, säger Natali Phalén, generalsekreterare för IMM.

 

För ytterligare information, kontakta:
Svenska Bankföreningen: Lena Barkman, kommunikationschef, 070-258 22 10
Institutet mot Mutor: Natali Phalén, generalsekreterare, 070-254 34 75