Pressmeddelanden

Bankchefer fortsatt optimistiska

En majoritet av bankkontorscheferna tror på en fortsatt hög utlåning till företag. Cirka hälften tror att utlåningen fortsätter att öka under resten av året. Det framgår av en undersökning bland 150 bankkontorschefer som genomförs på uppdrag av Almi

Bankernas utlåning till företag ligger på en fortsatt hög nivå. För årets första kvartal uppgav 37 procent av bankcheferna att utlåningen ökade och 52 procent uppgav en oförändrad nivå. Det är en fortsatt hög nivå, men något lägre jämfört med sista kvartalet 2018.

Synen på den framtida utlåningen är fortsatt positiv, 49 procent av bankkontoren tror på en ökning under årets andra kvartal. På ett års sikt tror 56 procent på en ökad utlåning.

- Bankernas utlåning ligger på en fortsatt hög nivå, det visar att företagen tror på en god utveckling och vågar investera. Även hos Almi ligger utlåningen på en hög nivå jämfört med samma period förra året. Många av dessa är innovativa tillväxtföretag, säger Göran Lundwall, vd Almi.

Möjligheterna för företagen att få lån är i stort oförändrade, 85 procent uppger att det är oförändrat. 13 procent uppger att det blivit svårare, vilket är några procent färre jämfört med föregående mätning.

89 procent uppger att antalet avslagna kreditförfrågningar ligger på en oförändrad nivå. Den vanligaste orsaken till en avslagen kreditansökan är ”bristfällig affärsidé”.

De vanligaste branscherna är ”bygg och anläggning” samt ”tillverkningsindustri”. Vanligaste användningsområden är investering i rörelsefastighet och som rörelsekapital.

En klar majoritet, 82 procent, uppger att den ökade utlåningen är tillväxtorienterat, dvs att företagen har en förväntan om ökad tillväxt.

- Det är positivt med att det finns en stor optimism i näringslivet och att andelen kreditansökningar som fått avslag fortsatt är på låg nivå. Vi bekymras dock över att 13 procent anger bank- och kreditregleringar som den främsta orsaken till att företag inte får låna, säger Hans Lindberg, vd Svenska Bankföreningen.

Företagen utvecklas väl
Bankkontoren har en positiv inställning till hur företagen på orten har utvecklats under årets sista kvartal. 48 procent uppger att företagen ökat sin omsättning och 21 procent uppger att viljan att anställa ökat.

Konjunkturen mattas av
För andra kvartalet tror en majoritet på en oförändrad konjunkturutveckling. På ett års sikt är antalet pessimister fler då 68 procent tror att konjunkturen försvagas. Jämfört med föregående mätning är synen nu något mer pessimistisk.

<b>Almi och Svenska Bankföreningen i samarbete
</b>En nyhet är att Almi inleder ett samarbete med Svenska Bankföreningen kring Låneindikatorn. Ambitionen är att tillsammans både utveckla undersökningen och bidra till fördjupad kunskap om utvecklingen och förutsättningar för företagens finansiering.

- Bankerna är en viktig samarbetspartner för Almi. Ofta samarbetar vi med bankkontoren i varje enskilt ärende. Det möjliggör för fler tillväxtföretag att få till gång till det kapital de behöver för fortsatt expansion. Därför är det naturligt att vi också samarbetar med bankföreningen, säger Göran Lundwall.

- Vi värdesätter det samarbete som vi nu inleder med Almi för att få ökad kunskap om företagens bankfinansiering. Bankerna spelar en viktig roll för att små och medelstora företag ska kunna utvecklas och expandera. Att företagens finansiering fungerar väl är en viktig förutsättning för svensk tillväxt och välfärd, säger Hans Lindberg.

Om undersökningen
Undersökningen är baserad på telefonintervjuer med 150 bankkontorschefer i hela landet. Bankkontorens företagsutlåning går huvudsakligen till små och medelstora företag. Storföretagens krediter hanteras ofta av bankerna centralt. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 4 mars – 18 mars 2019. Undersökningen genomförs varje kvartal av Origo Group på uppdrag av Almi Företagspartner AB.

Läs Almis Låneindikator, april 2019

För ytterligare information:
Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi, tel 070-314 34 34.
Lena Barkman, kommunikationschef Svenska Bankföreningen, tel 070-258 22 10.