Pressmeddelanden

Arbetsgrupp för alternativ till Stibor

I Sverige bildas nu en arbetsgrupp med syfte att utreda och ta fram komplement och alternativ till Stibor, en interbankränta som används som referensränta för många finansiella kontrakt.

Arbetsgruppen består av de banker som idag deltar i framtagandet av Stibor och som observatörer deltar Riksbanken, Riksgälden, Finansinspektionen och Bankföreningen. Arbetet har inletts på initiativ av Bankföreningen, som även administrerar arbetsgruppen. Syftet är att lämna en rekommendation under den senare delen av 2019 om komplement och/eller alternativ till Stibor.

Arbetsgruppen kommer under arbetets gång att kommunicera sina förslag till andra aktörer som verkar på de finansiella marknaderna genom rundabordssamtal och öppna konsultationer. Arbetsgruppens mötesprotokoll publiceras på Bankföreningens hemsida.

Arbete med att ta fram komplement och/eller alternativ till interbankräntor har även påbörjats internationellt med anledning av att interbanktransaktionerna minskar. Inom större valutaområden, som de för brittiska pund, US Dollar och Euro, har arbetet med att utveckla alternativa referensräntor redan pågått under en tid.

För ytterligare information:
Lena Barkman, kommunikationschef, Svenska Bankföreningen, 070-258 22 10