Aktuellt från Bankföreningen

Ytterligare skärpning av kapitalkrav ger lägre BNP

Den 28 november träffades Baselkommittén för att diskutera förslag på nya kapitaltäckningsregler. Samtidigt presenterade Bankföreningen en rapport från analysföretaget Copenhagen Economics, som gjort beräkningar på vad ytterligare skärpta kapitalkrav kan få för följder på svensk ekonomi. Beräkningarna visar att de regeländringar som kallas Basel IV kan få betydande negativa effekter på svensk BNP.

– Sverige har redan ett av världens strängaste regelverk för kapitaltäckning på grund av de särkrav som Finansinspektionen tillfört och de svenska bankerna är bäst kapitaliserade i Europa. Att ytterligare öka kapitalkraven får naturligtvis konsekvenser för ekonomin i Sverige, för jobb och tillväxt, säger Hans Lindberg.