Aktuellt från Bankföreningen

Viktigt med klarhet om amorteringskrav

Bankföreningen är positiv till amortering och har arbetat aktivt med att stärka amorteringskulturen de senaste åren.

– Det är viktigt att processen för att införa ett amorteringskrav klargörs så snart som möjligt och att den osäkerhet som nu råder kan redas ut, säger Bankföreningens vd Hans Lindberg. Bankerna kommer fortsatt att arbeta för att ytterligare stärka den amorterings- kultur som etablerats. Det gäller oavsett vad som händer i den fortsatta processen kring ett legalt amorteringskrav.

Amorteringskulturen har under de senaste åren stärkts avsevärt. I princip samtliga hushåll med ett bolån med belåningsgrader över 70-75 procent amorterar i dag, och de amorterar i en allt högre takt. Ett amorteringskrav skulle stärka den redan positiva utvecklingen. Det är dock viktigt att det kravet införs på ett sätt som fortsatt ger bankerna möjlighet att se till de individuella hushållens situation.  

– Oavsett hur amorteringskraven utformas anser vi att det är viktigt att regering och riksdag vidtar andra åtgärder för att komma till rätta med obalanserna på bostads-marknaden och därmed problemen med hushållens skuldsättning, säger Hans Lindberg.