Aktuellt från Bankföreningen

Vi har en djupt allvarlig kris

"Vi är just nu inne i den djupaste samhällsekonomiska kris sedan 1930-talet. Efter krisen kommer politikerna behöva ta ett helhetsgrepp över den ekonomiska politiken och se över kreditrestriktioner med sikte på en politik för att säkra jobben, välfärden och människors framtidstro."