Aktuellt från Bankföreningen

Vägledning mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Svenska institutet mot penningtvätt, Simpt, lanserade den 22 november en vägledning inom allmän riskbedömning. Det är den första i raden av vägledningar för hur reglerna mot penningtvätt och finansiering av terrorism bör tolkas och tillämpas av företagen i den finansiella sektorn.

I denna första version av vägledning inom allmän riskbedömning ligger fokus på hur olika produkter och tjänster kan utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

– Avsikten är att de vägledningar vi tar fram ska vara breda och väl förankrade samt tillämpas av företagen i den finansiella sektorn. Vi är också måna om att ha en bra dialog med bland andra Finansinspektionen om hur reglerna ska tolkas för att skapa en bättre förutsägbarhet i tillämpningen, säger Hanna Wetter, projektledare på Simpt.

Anledningen till att Simpt bildades för ett år sedan är att regelverket mot penningtvätt och finansiering av terrorism är mycket omfattande och lämnar stort utrymme för tolkningar.

– Det visade sig att det finns en stor osäkerhet kring vad som egentligen krävs av företagen. Dessutom kan det uppstå krockar med andra regelverk. Genom att skapa Simpt tar branschen nu ansvar och banar väg för god sed inom området, säger Hanna Wetter.

I samarbetet deltar Finansbolagens Förening, Fondbolagens förening, Sparbankernas Riksförbund, Svensk Försäkring, Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhandlareföreningen och Svenska försäkringsförmedlares förening.


För mer information:
Lena Barkman, informationschef Bankföreningen, 070-258 22 10