Aktuellt från Bankföreningen

Vägledning för kundkännedom

Svenska institutet mot penningtvätt, Simpt, har publicerat utkast till vägledning inom kundkännedom. Det är ytterligare en branschvägledning för hur regelverket mot penningtvätt och finansiering av terrorism tolkas. Avsikten med konsultationen är att vägledningen ska vara bred och väl förankrad av branschen.

- Vi välkomnar därför alla synpunkter, även sådana som endast bekräftar att vägledningen motsvarar hur regelverket tillämpas av företagen, säger Hanna Wetter, projektledare på Simpt.

Denna öppna konsultation om kundkännedom omfattar bland annat verksamhetsspecifik vägledning för banker och andra finansiella företag. Att ett företag har kunskap om sina kunder och deras affärer är viktigt för att verksamheten inte ska utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Inom Simpt håller ytterligare vägledning på att tas fram inom de områden som täcks av penningtvättsregelverket.

Den öppna konsultationen pågår till och med den 28 augusti 2018. När alla synpunkter har hanterats kan vägledningen antas av Simpts styrgrupp.

Syftet med Simpt är att ta fram vägledning för de finansiella företagens tolkning och tillämpning av reglerna om åtgärder mot penning­tvätt och finansiering av terrorism. Målet är att etablera god sed på området och en vägledning som branschen beaktar och kan förlita sig på.

I november förra året antogs vägledning inom allmän riskbedömning.

Simpt bildades 2016 av bransch­organisationer inom den finansiella sektorn. I samarbetet deltar Finansbolagens Förening, Fond­bolagens förening, Spar­­­­bankernas Riksförbund, Svensk Försäkring, Svenska Bank­föreningen, Svenska Fond­handlare­­­­­föreningen och Svenska försäkrings­för­medlares förening.