Aktuellt från Bankföreningen

Vad betyder Basel III för Sverige?

Bankföreningens vd Hans Lindberg var en av paneldeltagarna på ett SNS-seminarium ”Vad betyder Basel III för Sverige?” den 31 januari.

Han pekade bland annat på att Sverige redan har ett av världens strängaste regelverk för kapitaltäckning. Svenska banker är välskötta, välkapitaliserade och lönsamma jämfört med de flesta banker i andra länder. Den svenska ekonomin är en lågriskekonomi och det återspeglas i kreditrisken för bankerna. Att ytterligare öka kapitalkraven får naturligtvis konsekvenser för ekonomin i Sverige - för jobb och tillväxt.