Aktuellt från Bankföreningen

Uppdaterad kod för ansvarsfull kreditgivning

Bankföreningen och dess medlemsbanker har uppdaterat Kod för ansvarsfull kreditgivning på konsumentkreditmarknaden. Koden värnar om en väl fungerande marknad för konsumentkrediter och den gäller för alla konsumentkrediter utom bolån. Anledningen till den uppdaterade koden är att den ska följa Konsumentverkets uppdaterade allmänna råd om konsumentkrediter samt att den ska vara aktuell och relevant över tid.

Konsumentkrediter är viktiga för att samhället ska fungera. De ger konsumenter möjlighet att göra större investeringar som att köpa bil eller bostad, och hjälper konsumenter att klara plötsliga utgifter. Med ett lån kan kostnaden fördelas över tid.

Koden för ansvarsfull kreditgivning syftar till att innebörden av kreditavtalet som banken ingår med kunden ska vara tydlig. Kreditprocessen ska vara transparent, vilket innebär att det ska vara lätt att förstå vad krediten kostar och krediter ska inte heller marknadsföras på ett påträngande sätt.

Anledningen till den uppdaterade koden är att den ska följa Konsumentverkets uppdaterade allmänna råd om konsumentkrediter samt att den ska vara aktuell och relevant över tid.

Till följd av Konsumentverkets nya allmänna råd har följande punkter tillkommit i koden:

  • Hur räntan ska presenteras i marknadsföringen - räntespann och eventuell frånränta.
  • Hur tjänster kopplade till krediter, som försäkringar och ränterabatter kopplade till kreditkort och kreditköp, samt procentuell återbäring som till exempel bonusprogram ska presenteras i marknadsföreningen.
  • Marknadsföring och information till kund om betalningsfri period.
  • Koden har även ändrats vad gäller förifyllt belopp på faktura.

Koden har även uppdaterats med punkter om god inkassosed och om bankens förklaringsskyldighet.

Utöver koden gäller även andra rekommendationer om marknadsföring av krediter, som SWEDMA:s etiska regler för direktmarknadsföring och etiska regler för försäljning och marknadsföring till konsument över telefon, liksom regler för spärregistret NIX-telefon.