Aktuellt från Bankföreningen

Unga i riskzonen för sms-bedrägerier

Bedrägerier genom social manipulation fortsätter att öka och är ett stort samhällsproblem. Varannan svensk utsätts för sms-bedrägerier men de allra flesta inser att det är ett bedrägeriförsök. Det visar en rikstäckande undersökning som Kantar Sifo genomfört på uppdrag av Sveriges banker och Svenska Bankföreningen. Undersökningen visar även att allt fler unga drabbas.

I samband med informationskampanjen Svårlurad, som just nu pågår för att motverka telefon- och sms-bedrägerier, har Kantar Sifo genomfört en rikstäckande undersökning på uppdrag av Sveriges banker och Svenska Bankföreningen. Frågeställningarna gällde sms-bedrägerier, om det skiljer sig mellan olika åldrar och om de tillfrågade vet hur man ska agera vid misstanke om brott.

Bedrägerier via telefon och sms blir alltmer sofistikerade och bedragarna hittar ständigt nya sätt att lura människor på. Bakom brotten står ofta organiserade kriminella nätverk som riktar in sig på särskilt utsatta grupper i samhället, som äldre och personer i digitalt utanförskap. Nu framträder en ny tendens, där unga är målgruppen för sms-bedrägerier.

 Bluff-sms eller ”smishing” är textmeddelanden som skickas med syfte att lura människor på pengar, kapa konton eller stjäla personliga uppgifter. Sms:en innehåller ofta uppmaningar att klicka på en länk, ringa ett specifikt telefonnummer eller göra en pengaöverföring.

Undersökningen genomfördes i augusti 2023 och visar att:

  • Varannan svensk har mottagit bedrägliga sms
    Mer än hälften (56%) av de tillfrågade har under det senaste året mottagit sms som de misstänker är bedrägeri. Boenden i storstadsområden svarar detta i högre utsträckning än övriga delar av landet (60% respektive 53%).

  • 1 av 100 sms leder till fullbordat bedrägeri
    Av de som mottagit bedrägliga sms är det en av tio (10%) som också följt uppmaningen i sms:et och sedan insett att det var ett bedrägeriförsök. Fler kvinnor än män som mottagit bedrägliga sms svarar att de följt uppmaningarna i sms:et (13% resp. 6%). För 1% fick det negativa konsekvenser, som förlust av pengar eller stöld av känsliga personuppgifter

  • Unga mer osäkra kring bedrägerier
    Åtta av tio (79%) av de tillfrågade uppger att de vet vad de ska göra om de misstänker att de mottagit ett bedrägligt sms. Dock är yngre (18-29 år) något mer osäkra. En fjärdedel (24%) av de yngre svarar att de inte vet vad man ska göra om man får ett falskt sms.  Även när det gäller frågan om vad man bör tänka på för att minska risken för att råka ut för sms-bedrägerier är de yngre åldersgrupperna mer osäkra. 31% av de allra yngsta (18-29) svarar nej och en knapp fjärdedel (23%) av 30-49-åringar gör också det. 


Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Kantar Public på uppdrag av Sveriges banker och Svenska Bankföreningen. Den bygger på 1 047 intervjuer med den svenska allmänheten. Datainsamlingen genomfördes i den slumpmässigt rekryterade Sifopanelen mellan 23 – 25 augusti 2023.