Aktuellt från Bankföreningen

Undantag från amorteringskrav

Den 8 april skickade Bankföreningen in ett remissvar till Finansinspektionen där vi tillstyrker förslaget till tillfälligt undantag från amorteringskrav. Bankföreningen instämmer i Finansinspektionens bedömning att den exceptionellt stora osäkerheten om den ekonomiska utvecklingen gör att även hushåll kan ha ett behov av att öka sina tillgängliga ekonomiska reserver, till exempel genom minskade amorteringar.