Aktuellt från Bankföreningen

Ulf Bernitz: ”Skatten strider sannolikt mot EU:s statsstödsregler”

Ulf Bernitz, professor i europeisk integrationsrätt, har på Bankföreningens uppdrag gjort ett rättsutlåtande om huruvida regeringens förslag till bankskatt är förenligt med EU:s statsstödsregler, och kommer där fram till att den sannolikt strider mot reglerna. - EU:s statsstödsregler går bland annat ut på att skatter ska ha en neutral utformning och inte slå på olika sätt i förhållande till företag som är i samma situation. Regeringens så kallade riskskatt slår ojämnt; den träffar bara företag som har över 150 miljarder kronor i skulder. Kreditinstitut som inte når upp till skuldtröskeln slipper skatten, som är ganska hög.

Ulf Bernitz, professor i europeisk integrationsrätt. Foto: Stockholms universitet