Aktuellt från Bankföreningen

Tiden mogen för bankernas klimatfärdplan

Den 20 maj publicerades bankernas och Bankföreningens klimatfärdplan, ett ramverk för hur bankerna ska arbeta för att bidra till Sveriges mål om netto-nollutsläpp år 2045.