Aktuellt från Bankföreningen

Tänk säkert!

Målsättningen för Informationssäkerhets- månaden är att öka medvetenheten och höja kunskapen om hur viktigt det är att skydda den information som är av största betydelse för den enskilda personen, familjen eller företaget. Kampanjen - TÄNK SÄKERT – skydda din viktigaste information! - visar att små och enkla förändringar i vårt beteende väsentligt kan minska riskerna för att drabbas av exempelvis kortbedrägerier, id-kapningar eller dataintrång.