Aktuellt från Bankföreningen

Svenska banker väl kapitaliserade

Bankföreningens vd Hans Lindberg kommenterar rikbankschefen Stefan Ingves utspel i SvD den 19 november:

– De svenska bankerna har under lång tid byggt upp sitt kapital och är därför välkapitaliserade samtidigt som de är duktiga på att göra sunda kreditbedömningar och hantera risk.

– Riksbanken tycks sakna ett helhetsperspektiv hur olika finansiella regleringar slår mot jobb och tillväxt här i Sverige. Det är olyckligt. Vi har bättre förutsättningar än de flesta andra länder i Europa att finansiera investeringar och hålla igång tillväxten i ekonomin. Den positionen måste vi värna om under de kommande åren på ett ansvarsfullt sätt.