Aktuellt från Bankföreningen

Svenska banker starka i internationell jämförelse

De svenska bankerna står sig starka och har klarat pandemiperioden bättre än banker från andra länder. Det visar statistik från europeiska banktillsynsmyndigheten.

Den europeiska banktillsynsmyndigheten EBA publicerar varje kvartal omfattande statistik över bankerna i EU. Den senaste sammanställningen visar situationen per den sista december 2020. 

I bildpaketet jämförs de svenska bankernas ställning i jämförelse med banker från ett antal andra EU-länder. Sammantaget visar bilderna att de svenska bankerna står sig starka och har klarat pandemiperioden bättre än banker från andra länder.

Till bildpaketet: Svenska banker i internationell jämförelse