Aktuellt från Bankföreningen

”Stort intresse för Riksgäldens garantiprogram”

För att underlätta för främst små och medelstora företag under coronakrisen har regeringen inrättat en statlig lånegaranti på 100 miljarder kronor, som ställs ut av Riksgälden. ”En viktig pusselbit i hanteringen av en kris,” säger Hans Lindblad, Riksgäldsdirektör. 65 banker har hittills anslutit sig till programmet. Hur har programmet tagits emot? - Det finns ett stort intresse. 54 banker är anslutna (65 vid artikelns publicering), däribland alla storbanker. Vi ser också ett speciellt stort intresse från sparbanker, säger Hans Lindblad.