Aktuellt från Bankföreningen

Stoppa bedragaren!

Det krävs gemensamma krafter för att stoppa befogenhetsbedrägerier framför allt mot äldre. Därför har Svenska Bankföreningen och Stöldskyddsföreningen tillsammans med seniororganisationer tagit fram ett informationsblad ”Stoppa bedragaren” med klisterdekaler, som en påminnelse om att inte lämna ut personliga uppgifter. Fram till och med maj i år anmäldes 4 303 befogenhetsbedrägerier varav 3 001 var riktade mot äldre. Bedragarna utnyttjar äldres vänlighet och okunskap om hur bedrägerierna går till. Eftersom bedragarna vill skapa rädsla för till exempel pågående sjukdom eller att konton håller på att tömmas är det svårt att förebygga dessa brott. Det är lätt att handla i panik och inte tänka klart när man blir rädd.