Aktuellt från Bankföreningen

Stiborfixingen för T/N den 13 maj

Onsdagen den 13 maj publicerades Stibor Fixing för T/N till -0,182. Stibor Fixing för T/N den 13 maj skulle ha varit -0,288. Avvikelsen - vilken beror på ett operationellt fel där ett minustecken uteblivit - utreds vidare och kommer att tas upp i Stiborkommittén.