Aktuellt från Bankföreningen

Stibor - transaktionsbaserad beräkningsmetod