Aktuellt från Bankföreningen

Staten bör ta ansvar för id-handlingarna

Bankföreningens kommentar till Ekots inslag den 21 april angående den omfattande handeln med svenska personuppgifter och identitetshandlingar, som enligt Ekot delvis sker öppet.

Svenska Bankföreningen har vid upprepade tillfällen uppmärksammat problemen och uppvaktat inrikesminister Anders Ygeman, eftersom vi anser att detta går att stävja. Ansvaret vilar på regeringen och i vårens budgetproposition hade vi gärna sett krafttag kring frågan om svenska id-handlingar. Skatteverket, Transportstyrelsen och Polisen måste intensifiera arbetet med att göra en översyn av det statliga ansvaret för id-handlingar.

En viktig del av problemet är att Sverige har för många och för osäkra identitetskort, 15 stycken noga räknat. Dessa handlingar har mycket varierande tillförlitlighet. Exempelvis kan den som har papper på att den kan köra bil i ett annat land få ett svenskt körkort utan att personens identitet har fastställts. Precis som inslaget i Ekot visar är många id-handlingar lätta att förfalska och den som har onda avsikter kan på ett par minuter på internet hitta folk som erbjuder falska svenska ”legitimationer” för några hundralappar. Dessa är mycket svåra att skilja från äkta handlingar, särskilt för en stressad timanställd ungdom i en butikskassa med en kö av otåliga kunder. 

Bankföreningen anser att det är en statlig kärnuppgift att reda upp i floran av identitetskort. Staten bör ta ansvar för att utfärda officiella id-handlingar med säkerställd bakgrundskontroll av identiteten till alla svenska medborgare och alla som har laglig rätt att vistas i Sverige. Det näst bästa, och kanske mest realistiska alternativet, är att staten tar ansvar för hur det ska gå till att ansöka om, tillverka och överlämna id-handlingar till dem som har rätt att få dem. Och staten måste se till att det går att enkelt, snabbt och pålitligt kontrollera en id-handlings äkthet mot en databas. På köpet skulle staten öka sina egna kunskaper om vilka personer som faktiskt befinner sig i Sverige. Och kanske på sikt förhindra att personer har flera identiteter. 

Bankföreningen anser också att utfärdandeprocessen av id-handlingar måste stramas upp. Krav på personlig inställelse både vid ansökan och utlämning bör införas, precis som för pass. Postutlämningen är ytterligare en svag länk; många värdehandlingar lämnas ut till fel personer eller stjäls ur brevlådor och brevbärarväskor.