Aktuellt från Bankföreningen

Stark kritik mot bankskatten från remissinstanserna

I september presenterade regeringen ett förslag till bankskatt baserat på bankers skulder. I november hade remissinstanserna fått säga sitt. Hans Lindberg, Svenska Bankföreningens vd, kommenterar här remissyttrandena som kommit in. - Kritiken är ovanligt massiv. Normalt sett brukar inte myndigheter gå så långt att de faktiskt avstyrker förslag som läggs av regeringen. Men här är det många tunga remissinstanser som helt underkänner skattens motiv och ser påtagliga brister i själva konstruktionen av skatten. Regeringen borde vara bekymrad, säger Hans Lindberg.