Aktuellt från Bankföreningen

Stabila banker värdefulla i svåra tider

"Givet den verklighet som vi tillsammans med våra kunder möter varje dag är vår viktigaste uppgift att garantera att banksystemet fortsätter vara stabilt. Vi ska kunna stödja svenska bankkunder, oavsett läget i omvärlden."