Aktuellt från Bankföreningen

”Skatten är farlig för Sveriges återhämtning”

- I praktiken blir det en skatt på företagens investeringar. Med dyrare kapital minskar företagens förmåga att investera, vilket begränsar den svenska ekonomins tillväxtpotential. Och för svenska exportbolag är det en konkurrensnackdel om deras finansiering fördyras. Exporten har historiskt sett varit dragloket i svensk ekonomi, säger Hans Lindberg.