Aktuellt från Bankföreningen

Skärpta krav och rutiner för svenska identitetshandlingar

Svenska Bankföreningen välkomnar regeringens beslut att tillsätta en utredning för att förbättra hanteringen och säkerheten kring svenska identitetshandlingar. "Vi är mycket nöjda med att regeringen har hörsammat våra synpunkter och nu agerar för att komma till rätta med de brister som finns med dagens utfärdande av identitetshandlingar. Vi hade dock gärna sett en betydligt mer skyndsam process", säger Peter Göransson, ansvarig för Operativa risker på Bankföreningen.

I utredarens uppdrag ingår bland annat att föreslå hur antalet utfärdare och identitetshandlingar ska begränsas. Utredaren ska också föreslå hur kontroll av äkthet och giltighet av identitetshandlingar kan förbättras och hur identitetshandlingar bör utfärdas och utformas för att bli säkrare. I uppdraget ingår också att ta ställning till om fysiska identitetshandlingar bör innehålla en e-legitimation.