Aktuellt från Bankföreningen

Skärpt amorteringskrav bör inte genomföras

Den 30 november sa regeringen ja till Finansinspektionens förslag till skärpt amorteringskrav, som innebär att nya bolånetagare med bolåneskulder som överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten ska amortera minst 1 procent av skulderna utöver det befintliga amorteringskravet.

- Vi står fast vid att den föreslagna skärpningen av amorteringskrav har mer negativa än positiva effekter och att den därför inte bör genomföras. Reglerna är väldigt komplexa och kommer att ytterligare försvåra rörligheten på bostadsmarknaden, säger Bankföreningens vd Hans Lindberg.

 - Att köpa en bostad är ofta ett hushålls största investering i livet. Bostadsmarknaden måste därför präglas av långsiktiga regler. Att införa nya amorteringskrav mindre än två år efter att det nuvarande kravet trädde i kraft, och innan effekterna har kunnat analyseras