Aktuellt från Bankföreningen

Skärp regleringen av sms-lån!

Snabblåneföretagens verksamhet med höga räntor och avgifter orsakar problem för många människor. Dessutom skadas förtroendet också för andra företag på den finansiella marknaden genom snabblåneföretagens utmanande agerande. Därför stöder Bankföreningen en skärpt reglering av snabblåneföretagen. Det framhöll Bankföreningens chefsjurist Tomas Tetzell vid dagens öppna utfrågning i Riksdagens Civilutskott.

Snabblåneföretagens verksamhet med höga räntor och avgifter orsakar problem för många kunder. Dessutom skadas förtroendet också för andra företag på den finansiella marknaden genom snabblåneföretagens utmanande agerande. Bankföreningen anser att all kreditgivning måste vara ansvarsfull. Föreningen föreslår därför att kreditgivningen till konsumenter ska kunna bedrivas först efter tillstånd från Finansinspektionen, som också ska kunna utöva en aktiv tillsyn och ingripa med sanktioner och ytterst återkalla tillståndet för ett företag som missköter sig.

Utöver skärpt reglering av företagen förordar Bankföreningen också åtgärder för att stärka konsumenterna till exempel genom ökad satsning på utbildning i skolan, tydlig information om de finansiella tjänsterna och stöd till konsumenter som får betalningsproblem.

Bankföreningen förordar också att sparandet ska kunna ske i tryggare former. Insättningar i de så kallade inlåningsföretagen omfattas inte av insättningsgarantin. En del konsumenter kan lockas att sätta in sina sparpengar i dessa företag och inser inte att detta kan vara riskfyllt. Därför bör inlåningsföretagen underkastas en lagstiftning som i stort överensstämmer med den som gäller för bankerna.

Publicerad den 19 februari 2013