Aktuellt från Bankföreningen

Självreglering av kontantservice ger bättre tillgänglighet

Den 1 oktober skickade Svenska Bankföreningen in en framställning till Finansutskottet angående regeringens proposition Skyldighet för kreditinstitut att tillhandahålla kontanttjänster.