Aktuellt från Bankföreningen

Signatur vid kortköp inte längre tillåtet

För att minska risken för kortbedrägerier är det från och med den 1 november inte längre tillåtet att verifiera kortköp med signatur och legitimation. Det innebär att det bara är betalningar med kort i kombination med PIN-kod som kommer att accepteras när det efterfrågas i fysiska butiker, restauranger och andra säljställen.

Kontaktlösa betalningar och utländska kort 
Kontaktlösa betalningar kommer att fungera precis som tidigare, vilket innebär att transaktioner under 400 kronor fortsatt inte behöver verifieras med PIN-kod.

Kort utgivna utanför EES, till exempel USA, Kina och Ryssland, omfattas inte av EU:s regelverk, och kan därför fortsatt verifieras med signatur.

Nya regler vid betalningar inom EU/EES
Den 14 september 2019 infördes nya regler om stark kundautentisering inom EU/EES för att minska risken för bedrägerier. Den 15 maj 2020 meddelade den Europeiska bankmyndigheten (EBA) att signatur inte längre är en godkänd metod att identifiera kunden, då kortutgivaren inte kan verifiera den.

För att åstadkomma en smidig och tydlig övergång till nya regler för den svenska marknaden, rekommenderar Card Payment Sweden, efter samråd med Svensk Handel och Visita, samtliga svenska kortutgivare att neka transaktioner med signatur från och med den 1 november 2020.