Aktuellt från Bankföreningen

SFBF får tillstånd som administratör av Stibor

Swedish Financial Benchmark Facility (SFBF) har i dag blivit godkänd och auktoriserad av Finansinspektionen att verka som administratör av Stibor, enligt EU:s Benchmarksförordning (BMR).

- Vi är mycket glada över att ha fått auktorisation från Finansinspektionen. Det visar att administrationen och Stibors metod håller hög kvalitet, säger Catharina Hillström, vd för SFBF.

SFBF tillhandahåller den svenska referensräntan Stibor (Stockholm Interbank Offered Rate), som är ett kritiskt referensvärde enligt BMR.

SFBF lämnade in sin ansökan till Finansinspektionen den 27 december 2021 om att bli auktoriserad administratör, enligt BMR. Uppdraget är att administrera, publicera och förvalta Stibor i enlighet med bestämmelser i BMR, svensk lagstiftning samt riktlinjer från Finansinspektionen och Esma.

Nu när SFBF har fått tillstånd av Finansinspektionen har SFBF lagts till i Esma:s register över administratörer enligt BMR. Finansinspektionen kommer att bedriva tillsyn över SFBF som auktoriserad administratör av Stibor, i enlighet med kraven i BMR.

Swedish Financial Benchmark Facility (SFBF) är ett dotterbolag till Svenska Bankföreningens dotterbolag Financial Benchmark Sweden (FBS). 

Läs mer på
SFBS hemsida: www.swfbf.se 
Finansinspektionens hemsida: www.fi.se.