Aktuellt från Bankföreningen

Seminarium om regeringens förslag om höjd resolutionsavgift

Ulf Bernitz, professor i europeisk integrationsrätt vid Stockholms universitet, har på Bankföreningens uppdrag granskat regeringens förslag om att höja resolutionsavgiften och dess förenlighet med EU-rätten. Hans slutsatser presenteras vid ett lunchseminarium den 5 april. På seminariet deltar även Johanna Lybeck Lilja, strategisk rådgivare på Nordea och Göran Grén, expert på konkurrensrätt och statsstöd på Svenskt Näringsliv.

Förslaget om en höjning av avgifterna till den så kallade resolutionsreserven kom samma dag som regeringen backade om den hårt kritiserade finansskatten. Parallellt med höjningen tas även målnivån för avgiften bort, vilket innebär att avgiften måste betalas för evigt. Avgiftshöjningen ger regeringen ökat reformutrymme i budgeten och innebär i praktiken ökad beskattning av bankerna i form av en förtäckt skatt. Remisstiden på förslaget går ut den 10 april.

De svenska bankerna är välkapitaliserade och den finansiella stabiliteten i omvärlden oförändrad – vad motiverar då en höjning av resolutionsavgiften? Och varför är medlen i reserven inte fonderade? Hur påverkas bankerna av högre avgifter och vad innebär det i förhållande till europeiska konkurrenter? Hur påverkas bankkunderna och svensk ekonomi? Är höjningen ens förenlig med EU-rätten? Det är några av frågorna som diskuteras med bland andra Johanna Lybeck Lilja, strategisk rådgivare på Nordea och Göran Grén, expert på konkurrensrätt och statsstöd på Svenskt Näringsliv.

Ulf Bernitz, professor i europeisk integrationsrätt vid Stockholms universitet, har på Bankföreningens uppdrag granskat förslaget och dess förenlighet med EU-rätten. Hans slutsatser presenteras vid seminariet.

När: Onsdagen den 5 april klockan 12.00–13.00
Från klockan 11.30 bjuds det på en lättare lunch.

Var: Sheraton Hotel, Tegelbacken 6, Stockholm.    

Anmäl dig senast den 31 mars till event@swedishbankers.se.