Aktuellt från Bankföreningen

Seminarium: Är finansskatten olaglig?

Välkommen till lunchseminarium den 31 januari.

När: Tisdagen den 31 januari, kl 12.00-13.00.
Från klockan 11.30 bjuds det på en lättare lunch.

Var: Sheraton Hotel, Tegelbacken 6, Stockholm

Anmäl dig senast 25 januari till event@swedishbankers.se

Den 7 november 2016 överlämnades utredningen om en skatt på finansiella tjänster till finansminister Magdalena Andersson. Förslaget innebär att banker, försäkringsbolag och andra finansiella företag samt alla andra företag som tillhandahåller finansiella tjänster ska betala en särskild skatt på 15 procent av lönesumman för personal anställd i Sverige. Uppemot 16 000 jobb i finanssektorn är hotade.

Enligt regeringen är banker och andra finansiella företag underbeskattade, eftersom deras kunder inte betalar moms på sina tjänster. Utredaren har haft i uppdrag att föreslå en skatt som ska väga upp den skattefördel som finanssektorn anses ha. Samtidigt beläggs inte andra momsbefriade branscher med en extra löneskatt. Är då skatten förenlig med EU-rätten? Och vad kan införandet av skatten få för konsekvenser, för staten Sverige och för de aktörer som berörs?

Jérôme Monsenego, docent i finansrätt vid Uppsala universitet, har på Bankföreningens uppdrag granskat utredningens förslag och dess förenlighet med EU-rätten. Hans slutsatser presenteras vid lunchseminariet.

Panelsamtal med bland andra Roger Persson Österman, professor i finansrätt, Stockholms universitet och Jesper Öberg, Partner, Financial Services Tax, PwC.

Moderator är Mia Odabas.

Varmt välkommen!

Hans Lindberg, vd Svenska Bankföreningen