Aktuellt från Bankföreningen

Se över lagen om framtidsfullmakter samt inrätta ett fullmaktsregister

Bankföreningen skickade idag in en framställning till regeringen där vi begär att regeringen skyndsamt ser över lagen om framtidsfullmakter samt inför ett register över framtidsfullmakter, gode män och förvaltare.

Skarp kritik riktades mot lagen redan under lagstiftningsprocessen. Nu anser Bankföreningen att det är hög tid att regeringen snarast utreder och åtgärdar dessa brister.  Bankföreningen efterfrågar samtidigt ett nationellt register över framtidsfullmakter, gode män och förvaltare.

Lagen om framtidsfullmakter, som trädde i kraft år 2017, innebär att en privatperson kan upprätta en fullmakt som blir giltig när han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande inte längre kan ta hand om sina angelägenheter. Skarp kritik riktades mot lagen redan under lagstiftningsprocessen. Nu, när lagen har varit i kraft i ett antal år och dess brister tydliggjorts, anser Bankföreningen att det är hög tid att regeringen snarast utreder och åtgärdar dessa brister. 

Bankföreningen har samtidigt ännu en gång krävt att regeringen utreder och skyndsamt inrättar ett nationellt register över framtidsfullmakter, gode män och förvaltare. Ett sådant register är ett viktigt steg för att öka möjligheten till att ställföreträdare ska kunna utföra bankärenden digitalt.