Aktuellt från Bankföreningen

Samverkan inom finanssektorn för att motverka bedrägerier

För att lyfta frågor om finanssektorns möjligheter att motverka bedrägerier anordnade Svenska Bankföreningen ett digitalt seminarium den 19 november med representanter från bankerna, Polisen, fintech och konsumentorganisationen Sveriges Konsumenter. Läs mer här.

Digitaliseringen, förändrade konsumentbeteenden, minskat antal bank- och värdetransportrån och framväxten av nya betaltjänster har förändrat den ekonomiska brottsligheten. Enligt Polisen anmäldes förra året 245 000 bedrägeribrott, där kortbedrägerier utgör 127 000, dataintrång 9 000 och 6 000 penningtvättbrotts. Under 2020 har det dock skett en minskning av kortbedrägerierna, vilket kan förklaras av införandet av det andra betaltjänstdirektivet (PSD2) och pandemirestriktionerna. Läs mer här.

Bankföreningens ordförande Johan Torgeby, vd och koncernchef i SEB, inledde seminariet med att presentera hur bankerna arbetar för att motverka bedrägerier och han nämnde bland annat tre prioriterade områden – information och utbildning, ny teknologi och data samt samarbete.

Johan Torgeby pekade också på ytterligare initiativ för att stävja denna typ av brottlighet, som möjlighet till informationsdelning mellan banker samt banker och myndigheter, applicera erfarenheterna från Swedish Anti-Money Laundering Intelligence Initiative (SAMLIT)*, öka säkerheten för fysiska ID-kort samt ökade resurser till rättsväsendet.

Polisens lägesbild - bedrägerier och IT-brott

Lotta Mauritzson, som är brottsförebyggare på Nationellt bedrägericentrum på Polisen, gav några exempel på vanliga bedrägerier och på frågan hur finanssektorn kan bli bättre på att motverka bedrägerier nämnde hon bland annat att införa internetspärr på korten, stoppa distansinloggning utan extra verifiering, begränsa beloppen för unga samt att bankerna ska reagera på ovanliga överföringar från konton.

Lotta Mauritzson berättade också att de från Polisens sida ökar antalet anställda som arbetar med bedrägeribrott från tio till 35 personer under 2021.

Seminariet avslutades med ett panelsamtal med representanter från Sveriges Konsumenter, Nordea, SEB, Swedbank och Klarna. De samtalade bland annat om vilka konkreta hinder som står i vägen för att tillsammans kunna motverka bedrägerier samt hur kan finanssektorn och Polisen kan samverka bättre för att motverka bedrägerier.

Sammanfattningsvis lägger bankerna och polisen ner mycket arbete för att motverka bedrägerier och alla var överens om att det finns utrymme för att göra mycket mer. I och med digitaliseringen har hotbilden förändrats och med ökad integration av infrastruktur och tjänster krävs nytänkande och bredare samverkan.

 

* Initiativ för informationsutbyte mellan banker och Polismyndigheten i kampen mot penningtvätt, finansiering av terrorism och organiserad brottslighet.