Aktuellt från Bankföreningen

Samverkan för att motverka bedrägerier inom finanssektorn

Svenska Bankföreningen arrangerade den 26 januari ett digitalt seminarium för att lyfta frågor kring finanssektorns möjligheter att motverka bedrägerier.

Länk till seminariet: https://tv.streamfabriken.com/svenska-bankforeningen-samverkan-for-att-motverka-bedragerier

PROGRAM

Välkommen
Hans Lindberg · vd, Svenska Bankföreningen

Polisens lägesbild – behoven i Sverige 
Lotta Mauritzson · brottsförebyggare, Nationellt bedrägericentrum, Polisen

Hur arbetar bankerna för att motverka bedrägerier?
Anders Ekedahl · chef för Anti-Financial Crime, Swedbank  

Hur fungerar BankID och vikten av korrekta implementationer
Andreas Bergqvist · säkerhetschef, Finansiell ID Teknik (BankID)

Panelsamtal: Vad kan finanssektorn göra bättre för att motverka bedrägerier?
Anna Hult · jurist, Konsumentverket
Lotta Mauritzson
· brottsförebyggare, Nationellt bedrägericentrum, Polisen
Anders Ekedahl · chef för Anti-Financial Crime, Swedbank
Andreas Bergqvist · säkerhetschef, Finansiell ID-Teknik (BankID)

Moderator: Peter Göransson, senior adviser, Svenska Bankföreningen

Avslutning