Aktuellt från Bankföreningen

Samverka mot penningtvätt

Bankerna gör sitt yttersta för att förebygga, upptäcka och rapportera misstänkta aktiviteter – nu vidtas ytterligare gemensamma åtgärder som innebär både stärkta legala verktyg och praktiskt fungerande system. Sammantaget kommer de gemensamma ansträngningarna från både lagstiftaren, Polisen och bankerna göra det avsevärt svårare för kriminella att utnyttja bankerna för penningtvätt.